Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ, Örebros egen "riksdag". De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Nämnder

I Örebro kommun finns 12 nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

Bolag

Kommunen har viss verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Övrigt KF

Stiftelser och övriga organ som utses av Kommunfullmäktige.

Övrigt KS

Stiftelser och övriga organ som utses av Kommunstyrelsen.

Övrigt KSU

Organ vars ledamöter utses av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling

Partier