Förtroendevalda i Örebro kommun

Vigselförrättare

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31