Förtroendevalda i Örebro kommun

Liberalerna (L)

Antal personer (48 st)

Efternamn Förnamn
Junge Dennis
Zeiloth Helene
Grevillius Anna
Liljegren Mats-Olof
Hammarlund Mats
Sundman Willhelm
Anell Andreas
Johansson Christer
Iranipour Azita
Idevall Fredrik
Hagenvik Christian
Lindgren Jerker
Karlsson Bo Arne Arneson
Thyr Marianne
Krüger Leif
Månsson Tony
Bjelle Brita
Hansson Lena
Eckard Thomas
Cederström Kerstin
Anell Zara
Solver Gustafsson Ulrica
Olsson Urban
Tedsjö Vinkler Berit
Lennermark Annica
Sjöstrand Tommy
Wallman Blenda
Werme Gunilla
Larsen Märta
Furustam Adam
Delin Pia
Rönnberg Levi
Johansson Carina
Wallström Karolina
Lertséus Birgitta
Bäckman Johansson Louice
Ahlstrand Peter
Karlsson Anders
Rosdahl Clas
Modig Lars
Belik Maria
Ryhed Kristin
Jämtvall Patrik
Reimfelt Johanna
Sjöberg Erik
Klaeson Ulla Barbro Eivor
Alkman Yngve
Ström Börje