Förtroendevalda i Örebro kommun

Liberalerna (L)

Antal personer (43 st)

Efternamn Förnamn
Junge Dennis
Grevillius Anna
Liljegren Mats-Olof
Hammarlund Mats
Sundman Willhelm
Johansson Christer
Idevall Fredrik
Hagenvik Christian
Lindgren Jerker
Karlsson Bo Arne Arneson
Thyr Marianne
Krüger Leif
Bjelle Brita
Hansson Lena
Eckard Thomas
Cederström Kerstin
Anell Zara
Solver Gustafsson Ulrica
Olsson Urban
Winkler Tedsjö Berith
Lennermark Annica
Sjöstrand Tommy
Wallman Blenda
Werme Gunilla
Larsen Märta
Furustam Adam
Delin Pia
Rönnberg Levi
Johansson Carina
Wallström Karolina
Lertséus Birgitta
Bäckman Johansson Louice
Ahlstrand Peter
Karlsson Anders
Rosdahl Clas
Modig Lars
Ryhed Kristin
Jämtvall Patrik
Reimfelt Johanna
Sjöberg Erik
Klaeson Ulla Barbro Eivor
Alkman Yngve
Ström Börje