Förtroendevalda i Örebro kommun

Örebropartiet (ÖrP)

Antal personer (11 st)

Efternamn Förnamn
Lindberg Rose-Marie
Wilcox David
Allard Markus
Jänkälä Tuomo
Roswall Glenn
Lundberg Anna
Agelid Viktor
Springare Peter
Stenberg Robert
Heivert Taylor Adam
Hjelting Ulf