Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunfullmäktige (2 st)