Förtroendevalda i Örebro kommun

Sverigedemokraterna (SD)

Antal personer (26 st)

Efternamn Förnamn
Brini Margret
Berglind Helén
Johansson Christer
Murman Jan Axel
Runesson Sadeta
Ammer Bo
Brini Habib
Fredriksson Gunilla
Spiik Daniel
Sunesson Carola
Larsson David
Andersson Calle
Sjögren Joakim
Kvarnström Birger
Lindén Lena
Begallo Abraham Abrohom
Bäckström Bjarne
Rickardsson Krister
Ljungvall Pär
Persson Leif Åke
Fält ElisaBeth
Ståhl Helena
Gunnarsson Nils
Otterström Johan
Larsson Michael
Salin Patrik