Förtroendevalda i Örebro kommun

Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hedbom Rydaeus Christopher Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Otterström Johan Sverigedemokraterna Ersättare 2
Folkeson Per Miljöpartiet de gröna Revisor (pol) 3