Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunstyrelsen (4 st)