Förtroendevalda i Örebro kommun

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (39 st)

Efternamn Förnamn
Molin Lars O
Jörhag Marlene
Nelander Claes
Sundmark Gunvor Anna Irene
Boström Urban
Barsom Georg
Säker Paula
Nilsson Efwa
Håkansson Christina
Sverresson Elisabeth
Hagström Anders
Salenfors Andersson Regina Marie
Sollerman Elenor
Levin Jonas Christian
Andersson Annika
Forsberg Bernevång Lukas
Landh Maria
Nordström Jesper
Fröjdenstam Sandra
Wall Göran
Strömberg Andreas
Landh Sven
Öjebrandt Gunn
Bondesson Lennart
Oktay Febro
Sahlén Sven-Erik
Lindholm Henningsson Susanne
Björk Marianne
Lindström Monica
Bahboudi Ava Azita
Hallman Elias
Andersson Thord
Wilnerzon Thörn Ulf
Andersson Anna
Folkeson Ernst
Demir Verde
Avenbrand Kasper
Barsom Michael
Bergensten Ingalill