Förtroendevalda i Örebro kommun

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (34 st)

Efternamn Förnamn
Molin Lars O
Jörhag Marlene
Nelander Claes
Sundmark Gunvor Anna Irene
Barsom Georg
Wadman Hampus
Säker Paula
Nilsson Efwa
Håkansson Christina
Sverresson Elisabeth
Hagström Anders
Sollerman Elenor
Landh Maria
Nordström Jesper
Fröjdenstam Sandra
Landh Sven
Öjebrandt Gunn
Bondesson Lennart
Sahlén Sven-Erik
Lindholm Henningsson Susanne
Björk Marianne
Lindström Monica
Bahboudi Ava Azita
Lööw Ewa
Hallman Elias
Andersson Thord
Wilnerzon Thörn Ulf
Ronquist Olof
Karlsson Angelica
Andersson Anna
Avenbrand Kasper
Sandström Kenneth
Barsom Michael
Bergensten Ingalill