Förtroendevalda i Örebro kommun

Kristdemokraterna (KD)