Förtroendevalda i Örebro kommun

Ingalill Bergensten (KD)

Kontaktinformation

E-post:
ingalill.bergensten@orebro.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Markplanerings- och exploateringsnämnden Ersättare 2023-01-12 2026-12-31