Förtroendevalda i Örebro kommun

Sven-Erik Sahlén (KD)

Kontaktinformation

E-post:
sven-erik.sahlen@orebro.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2023-01-01 2026-12-31