Förtroendevalda i Örebro kommun

Georg Barsom (KD)

Kontaktinformation

E-post:
georg.barsom@orebro.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kumbro Utveckling AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kumbro vind AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Funktionsstödsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31
KumBro Stadsnät AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kommunala Tillgänglighetsrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31