Förtroendevalda i Örebro kommun

Susanne Lindholm Henningsson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
susanne.lindholm@orebro.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Mälardalsrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-14
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31