Förtroendevalda i Örebro kommun

Olof Ronquist (KD)

Kontaktinformation

E-post:
olof.ronquist@orebro.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndarnämnden Ersättare 2024-05-14 2026-12-31