Förtroendevalda i Örebro kommun

Vigselförrättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31