Förtroendevalda i Örebro kommun

Carina Börjesson (M)

Kontaktinformation

E-post:
carina.a.borjesson@orebro.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Markplanerings- och exploateringsnämnden Ledamot 2023-01-12 2026-12-31
Vigselförrättare Övriga 2023-01-01 2026-12-31
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015 Övriga 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14