Förtroendevalda i Örebro kommun

Maria Haglund (M)

Kontaktinformation

E-post:
maria.haglund@orebro.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-14
Regionalt specifikt samverkansråd för kultur Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vigselförrättare Övriga 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Futurum fastigheter i Örebro AB Ordförande 2023-01-01 2027-05-31
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Markplanerings- och exploateringsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31