Förtroendevalda i Örebro kommun

Susanne Lindholm (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 10 74 (arbete)

E-post:
susanne.lindholm@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2022-02-10 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-02-16 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ledamot 2022-03-23 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ledamot 2022-03-22 - 2022-12-31
Programnämnd barn och utbildning Ordförande 2022-02-10 - 2022-12-31
Regionalt specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning Ledamot 2022-02-09 - 2022-12-31