Förtroendevalda i Örebro kommun

Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Kontaktinformation

E-post:
christopher.rydaeus@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet Örebro Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31