Förtroendevalda i Örebro kommun

Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Kontaktinformation

E-post:
christopher.rydaeus@orebro.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottsförebyggande rådet Örebro Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31