Förtroendevalda i Örebro kommun

Christopher Hedbom Rydaeus (M)

Kontaktinformation

E-post:
christopher.rydaeus@orebro.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Örebro Rådhus AB Suppleant 2023-01-01 2027-05-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ordförande 2023-01-12 2026-12-31
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14