Förtroendevalda i Örebro kommun

Håkan Stålbert (KD)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.stalbert@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2022-02-10 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-02-10 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott 2:e vice ordförande 2022-02-10 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2022-02-10 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ledamot 2022-02-10 - 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2022-02-10 - 2023-05-31