Förtroendevalda i Örebro kommun

Martha Wicklund (V)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 11 19 (arbete)

E-post:
martha.wicklund@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Programnämnd social välfärd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Suppleant 2019-01-01 - 2023-05-31