Förtroendevalda i Örebro kommun

Anna Andersson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
anna.g.andersson@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-04-20 - 2022-10-14
Programnämnd social välfärd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31