Förtroendevalda i Örebro kommun

Yngve Alkman (L)

Kontaktinformation

E-post:
yngve.alkman@orebro.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Regionsamverkan inom avfallshantering Ersättare 2020-02-05 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2019-04-25 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31