Förtroendevalda i Örebro kommun

Helena Ståhl (SD)

Kontaktinformation

E-post:
helena.stahl@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jämställdhetsdelegationen Ledamot 2019-10-15 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ledamot 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Personalberedning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31