Förtroendevalda i Örebro kommun

David Larsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
david.larsson@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14
Programnämnd social välfärd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-06-20 - 2022-12-31
Vårdboendenämnden Ledamot 2022-03-30 - 2022-12-31