Förtroendevalda i Örebro kommun

Marie Brorson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 61 32 (arbete)

E-post:
marie.e.brorson@orebro.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet Örebro Ordförande 2021-10-12 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2021-10-12 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2021-10-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-10-20 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ordförande 2021-10-12 - 2022-12-31
Programnämnd social välfärd Ordförande 2021-10-01 - 2022-12-31
Referensgrupp till Samhällsråd T Övriga 2021-10-12 - 2022-12-31
Regionala specifika samverkansrådet för social välfärd, vård och omsorg Ledamot 2021-10-12 - 2022-12-31