Förtroendevalda i Örebro kommun

Marie Brorson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 61 32 (arbete)

E-post:
marie.e.brorson@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottsförebyggande rådet Örebro Ordförande 2021-10-12 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2021-10-12 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2021-10-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ersättare 2022-10-25 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Programnämnd social välfärd Ordförande 2021-10-01 2022-12-31
Referensgrupp till Samhällsråd T Övriga 2021-10-12 2022-12-31
Regionala specifika samverkansrådet för social välfärd, vård och omsorg Ledamot 2021-10-12 2022-12-31