Förtroendevalda i Örebro kommun

Helena Ståhl (SD)

Kontaktinformation

E-post:
helena.stahl@orebro.se

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Markplanerings- och exploateringsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-12 2026-12-31
Brottsförebyggande rådet Örebro Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-14
Kommunstyrelsens trygghetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Örebrobostäder 2:e vice ordförande 2023-01-01 2027-05-31