Förtroendevalda i Örebro kommun

Emelie Jaxell (M)

Kontaktinformation

E-post:
emelie.jaxell@orebro.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Programnämnd social välfärd Presidieledamot 2019-01-01 - 2022-12-31