Förtroendevalda i Örebro kommun

Johan Kumlin (M)

Kontaktinformation

E-post:
johan.kumlin@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad Presidieledamot 2019-01-01 2022-12-31
Samrådsgrupp mellan Örebro kommun och Eon Övriga 2019-01-01 2022-12-31
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Örebro läns miljö- och naturvårdsråd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Örebroporten Fastigheter AB 2:e vice ordförande 2019-01-01 2023-05-31
Örebroporten Förvaltning AB Ledamot 2019-01-01 2023-05-31
Örebroporten Holding AB Ledamot 2021-01-26 2023-05-31