Förtroendevalda i Örebro kommun

Jessica Ekerbring (S)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.ekerbring@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Personalberedning Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Programnämnd barn och utbildning 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31