Förtroendevalda i Örebro kommun

Eghbal Kamran (M)

Kontaktinformation

E-post:
eghbal.kamran@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-03-16 - 2022-10-14
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-03-27 - 2022-12-31