Förtroendevalda i Örebro kommun

Anders Åhrlin (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.ahrlin@orebro.se

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Alfred Nobel Science Park AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ekonomiberedningsutskott 1:e vice ordförande 2020-08-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 2:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet 2:e vice ordförande 2018-11-06 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebro Läns Flygplats AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrokompaniet AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31