Förtroendevalda i Örebro kommun

Jimmy Nordengren (C)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 30 19 (arbete)

E-post:
jimmy.nordengren@orebro.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Futurum fastigheter i Örebro AB Ordförande 2019-01-01 2023-05-31
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-10-10 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Länsmusiken i Örebro AB Ledamot 2019-01-01 2023-05-31
Mälardalsrådet Ersättare 2020-11-17 2022-12-31
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Övriga 2020-10-14 2022-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2020-10-14 2022-12-31
Regionalt specifikt samverkansråd för folkhälsa Ledamot 2020-10-14 2022-12-31
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot 2020-11-10 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2022-09-02 2023-05-31