Förtroendevalda i Örebro kommun

Jimmy Nordengren (C)

Kontaktinformation

Telefon:
019-21 30 19 (arbete)

E-post:
jimmy.nordengren@orebro.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Futurum fastigheter i Örebro AB Ordförande 2019-01-01 - 2023-05-31
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2020-10-10 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2020-10-13 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ordförande 2020-10-14 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ersättare 2020-10-14 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet 1:e vice ordförande 2020-10-14 - 2022-12-31
Länsmusiken i Örebro AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Mälardalsrådet Ersättare 2020-11-17 - 2022-12-31
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Övriga 2020-10-14 - 2022-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2020-10-14 - 2022-12-31
Regionalt specifikt samverkansråd för folkhälsa Ledamot 2020-10-14 - 2022-12-31
Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot 2020-11-10 - 2022-12-31