Förtroendevalda i Örebro kommun

Kemal Hoso (S)

Kontaktinformation

E-post:
kemal.hoso@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Byggnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunala Tillgänglighetsrådet Ersättare 2019-01-01 2022-12-05
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-26 2026-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 2022-12-31