Förtroendevalda i Örebro kommun

Kemal Hoso (S)

Kontaktinformation

E-post:
kemal.hoso@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala Tillgänglighetsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-05
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-02-27 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ledamot 2021-10-12 - 2022-12-31
Programnämnd samhällsbyggnad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31