Förtroendevalda i Örebro kommun

Patrik Jämtvall (L)

Kontaktinformation

E-post:
patrik.jamtvall@orebro.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbilding - tätortsförhållanden Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Programnämnd samhällsbyggnad 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31