Förtroendevalda i Örebro kommun

Lasse S Lorentzon (V)

Kontaktinformation

E-post:
lasse.s.lorentzon@orebro.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31