Förtroendevalda i Örebro kommun

Sverigedemokraterna (SD)