Förtroendevalda i Örebro kommun

Kommunstyrelsen (5 st)

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.