Förtroendevalda i Örebro kommun

Bo Arne Arneson Karlsson (L)

Kontaktinformation

E-post:
bo.arne.karlsson@orebro.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Örebro Parkering AB Revisor (pol) 2023-02-15 2027-05-31
Stadsrevisionen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Örebro Läns Trädgårds AB Revisor (pol) 2023-02-15 2027-05-31
ÖBO Husaren AB Revisorssuppl (pol) 2023-02-15 2027-05-31
Örebrobostäder Revisorssuppl (pol) 2023-02-15 2027-05-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Revisorssuppl (pol) 2023-02-15 2027-05-31