Förtroendevalda i Örebro kommun

Anders Åhrlin (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.ahrlin@orebro.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Mälardalsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Brottsförebyggande rådet Örebro Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Örebroporten Förvaltning AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Örebroporten Fastigheter AB Ordförande 2023-01-01 2027-05-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Örebroporten Holding AB Ordförande 2023-01-01 2027-05-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-10-26 2026-12-31
Regionalt samverkansråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Örebro Rådhus AB Ordförande 2023-01-01 2027-05-31
Gustavsvik Resorts AB Ledamot 2023-01-01 2027-05-31
Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31