Förtroendevalda i Örebro kommun

Roger Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
roger-andersson@orebro.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-10-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-12-31
ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ordförande 2021-12-15 - 2023-05-31
Örebro Rådhus AB Ledamot 2019-01-01 - 2023-05-31
Örebrobostäder Ordförande 2021-06-15 - 2023-05-31