Förtroendevalda i Örebro kommun

Daniel Granqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.granqvist@orebro.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Biogasbolaget i Mellansverige AB Ledamot 2019-06-01 2023-05-31
Funktionsstödsnämnden Ledamot 2022-04-27 2022-12-31
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ordförande 2022-10-25 2026-10-14
KumBro Stadsnät AB Ledamot 2019-06-01 2023-05-31
Kumbro Utveckling AB Ledamot 2019-06-01 2023-05-31
Kumbro vind AB Ledamot 2019-06-01 2023-05-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Örebro Rådhus AB Suppleant 2019-01-01 2023-05-31