Förtroendevalda i Örebro kommun

Ingegerd Oberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
ingegerd.oberg@orebro.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid fastighetsbildning - jord- och skogsbruksfrågor 2015 Övriga 2019-01-01 - 2022-12-31
Hundraåriga stiftelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31