Förtroendevalda i Örebro kommun

Ida Eklund (S)

Kontaktinformation

E-post:
ida.eklund@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-01-26 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling Ersättare 2021-02-09 - 2022-12-31
Krisledningsutskottet Ersättare 2021-02-09 - 2022-12-31
Örebro Parkering AB Suppleant 2019-02-28 - 2023-05-31