Förtroendevalda i Örebro kommun

Gunhild Wallin (C)

Kontaktinformation

E-post:
gunhild.wallin@orebro.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gunborg och Lennart Karlssons stiftelse Rånnesta Naturens Teater Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Programnämnd social välfärd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Vårdboendenämnden Ordförande 2019-01-10 - 2022-12-31