Förtroendevalda i Örebro kommun

Carina Toro Hartman (S)

Kontaktinformation

E-post:
carina.toro-hartman@orebro.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala Tillgänglighetsrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-05
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-10-20 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete Ersättare 2021-11-09 - 2022-12-31
Programnämnd social välfärd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-10 - 2022-12-31