Förtroendevalda i Örebro kommun

Annika Tholster (C)

Kontaktinformation

E-post:
annika.tholster@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottsförebyggande rådet Örebro 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Programnämnd social välfärd Presidieledamot 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-10 2022-12-31