Förtroendevalda i Örebro kommun

Louise Ornell (V)

Kontaktinformation

E-post:
louise.ornell@orebro.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnden Ledamot 2020-10-20 - 2022-12-31
Tingsrätten Övriga 2020-01-01 - 2023-12-31
Vårdboendenämnden Ledamot 2019-01-10 - 2022-12-31